Na našem web-portalu i Facebook stranici pokrenuli smo ramazansku rubriku „Ramazanska poruka glavnih imama – diplomanata Medrese“. Nakon prošlogodišnjih ramazanskih poruka hafiza Karađoz-begove medrese, ovog ramazana možete  čitati ramazanske poruke diplomanata  naše škole, a koji su glavni imami nekog od medžlisa Muftijstva mostarskog.  

Karađoz-begova medresa ima šest diplomanata koji obnašaju funkciju glavnog imama na području našeg muftijstva, te smo odlučili da ovogodišnje ramazanske poruke budu upravo poruke tih diplomanata i iz različitih gradova Hercegovine, tj. različitih medžlisa Muftijstva mostarskog.  

Drugu ramazansku poruku upućuje hafiz Sadik ef. Fazlagić, diplomant 354. generacije Karađoz-begove medrese i glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Trebinje.  

U drugoj ramazankoj poruci stoji:  

„Hvala Allahu, dž.š., što nas je učinio vjernicima i što je dao da živi i zdravi dočekamo još jedan ramazan, da ispostimo njegove dane, provedemo ga u ibadetu i pokornosti samo Njemu. Mjesec ramazan je odlikovan brojnim ibadetima. U njemu su sadržane velike blagodati koje nam je naš Gospodar stavio na raspolaganje, da se preko njih približimo Njemu i steknemo Njegovo zadovoljstvo.

Poseban vid ibadeta u ovom mjesecu je post. Post nas uči strpljenju, ljubavi, pokornosti, razumijevanju, humanosti, bogobojaznosti. Iskoristimo ramazan i posteći njegove dane obezbijedimo sebi nagradu Onoga koji posebno nagrađuje.

„Post je Moj i Ja za njega posebno nagrađujem“, poručuje Uzvišeni.
U mjesecu ramazanu imamo mogućnost da sa malo truda zaradimo veliku nagradu. To nam nudi namaz,  jer  Poslanik, s.a.v.s.,  obećava da "ko obavi nafilu u ramazanu kao da je obavio farz izvan ramazana, a onaj ko obavi farz u ramazanu kao da je obavio 70 farzova izvan ramazana". Iskoristimo ramazan i redovne namaze upotpunimo sa što vise nafila kako bi namaz bio svjedok u našu korist na Sudnjem danu.

Mjesec ramazan je posebno vrijeme i za dovu i prilika je da se očistimo od grijeha koji su se tokom godine nakupili.
„A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kad me Zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na pravom putu." (El-Bekare, 186.)

Zato, iskoristimo ramazan i dovimo za dobro i ovog i onog svijeta i nadajmo se Allahovoj milosti.“