Prvi maturski ispitni rok za školsku 2017/2018. godinu održat će se prema sljedećem rasporedu:

28.5.2018.
10 h - odbrana maturskih radova
11.30 h – Fikh  IV A, Kiraet IV B  

29.5.2018.

9.30 h – Arapski jezik
11.30 h – Fikh IV C, Kiraet IV A  

30.5.2018.

9.30 h – Bosanski jezik
11.30 h – Fikh IV B, Kiraet IV C  

Kandidati su obavezni izvršiti prijave za maturski ispit kod sekretara škole, najkasnije do 24. maja 2018. godine. Kandidati koji budu imali neizmirenih  obaveza prema Medresi (materijalna dugovanja i dugovanja prema biblioteci) neće moći izaći na ispit, dok ne izmire dugovanja.

Tokom maturskog ispita kandidati mogu boraviti u Internatu Karađoz-begove medrese, od nedjelje, 27. maja 2018. godine.