U sklopu tradicionalne manifestacije „Dani Karađoz-begove medrese“ priređen je još jedan sadržaj i to 3. maja 2018. godine. Naime, u Karađozbegovoj džamiji je, nakon akšam-namaza, poklonjena hatma pred dušu vakifa Karađoz-bega, te drugih vakifa koji su pomogli izgradnju nove zgrade Medrese u Sjevernom logoru, a koji više nisu među živima.

Hatma-dovom su se maturanti i maturantice 373. generacije prisjetili i umrlih profesora i diplomanata Karađoz-begove medrese. Oni su najprije proučili suru Ja Sin, a potom i kraća kur'anska sureta, prisjetivši se svih onih koji su svojim sredstvima, radom i ulaganjem doprinijeli djelovanju Karađoz-begove medrese u Mostaru. Na početku programa prisutnima se obratio profesor Suljo Cikotić, pomoćnik direktora za Internat Karađoz-begove medrese. On je u svom obraćanju istakao vrijednost takvih okupljanja i prisjećanja na znamenite ličnosti, te dodao: „To sjećanje na naše velikane je zalogom našeg dobročinstva da, generacije koje dolaze poslije nas, i nas se sjećaju po dobru. Da ostavimo traga da smo živjeli na ovome svijetu. To je bit, srž, suština našeg postojanja.“

Ispraćajući određenim porukama novu generaciju maturanata i maturantica u život nakon Medrese, te pozivajući mlađe generacije da slijede njihov put, profesor Cikotić je svoje obraćanje zaključio riječima: „Medresa je jedan prolaz u vašem životu, ali veoma značajan. Nastojte, draga omladino, da medresa prođe kroz vas, da medresu sažmete svojim bićem, da iskoristite te prilike koje vam se pružaju kroz školovanje u medresi. A, 373. generacija to svjedoči. Ona to svjedoči i činjenicom da je postala vakifska generacija Karađoz-begove medrese, jer je svoja sredstva uvakufila u ime Boga školi koju je pohađala.“

Hatma-dovu na kraju programa proučio je profesor hafiz Aid Tulek, direktor Karađoz-begove medrese.

Foto: Merzuk Bećirović