Dana 19. 04. 2008. godine, u prostorijama Karađoz-begove medrese, održano je medresansko takmičenje iz Bosanskog jezika koje organizira Rijaset IZ u BiH. Svi učesnici su pokazali zadovoljavajući nivo znanja, što pokazuju i rezultati testova. Ipak najviše spretnosti i spremnosti pokazali su učenici medrese „Džemaludin Čaušević“ iz Cazina, na drugom mjestu je Elči Ibrahim-pašina medresa iz Travnika, na trećem medresa „Osman Redžović“ iz Visokog,  na četvrtom Karađoz-begova medresa, a na petom i šestom mjestu  Behram-begova i Gazi Husrev-begova medresa.Našu medresu su predstavljali Mezit Esma (IV a), Juklo Adna (IV a) i Mušić Fatima (IV a).Takmičenju su prisustvovali i nadgledali izaslanik Rijaseta Hasan Eminović i mr. prof. Nusret Omerika, savjetnik za Bosanski jezik u Pedagoškom zavodu HNK.Istog dana se održalo i takmičenje iz Engleskog jezika u Behram-begovoj medresi u Tuzli, gdje su našu medresu predstavljali Ahmić Jasmin (IV a), Mustafić Aldina (IV a) i Jahić Emir (IV a), na čelu sa profesoricom Engleskog jezika Merjem Muratović Šutom. Takmičilo se sedam medresa, a prvo mjesto, ekipno i pojedinačno, pripalo je Behram-begovoj medresi, dok je naša medresa u ekipnom poredku zauzela peto, a u pojedinačnom četvrto mjesto (Emir Jahić).