Odlukom Školskog odbora mjesečna uplata za boravak učenika u Internatu Karađoz-begove medrese za novu školsku 2017/2018. godinu iznosi:

mjesec septembar – 160 KM,

mjeseci oktobar, novembar, decembar – 180 KM,

januar – 100 KM,

februar, mart, april – 180 KM,

maj – 100 KM.

Uplate se mogu izvršiti putem žiroračuna: 160 460 014 601 2150 (Vakufska banka).

Primalac:
Muftijstvo mostarsko

Svrha uplate:
Uplata za Internat (za učenika: navesti ime i prezime)  

Bankovni podaci za uplate iz inostranstva:
(Banka korisnika) BIC CODE: VAKUBA22 VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO BENEFICIARY:

(Korisnik) IBAN: BA391606020000058798 MUFTIJSTVO MOSTARSKO TRG
MUSALA 1, 88104 MOSTAR SVRHA UPLATE: Uplata za Internat (za učenika: navesti ime i prezime)

Roditelji/staratelji naših učenika koji borave u Internatu Karađoz-begove medrese sve uplate mogu izvršiti preko navedenih žiroračuna, što im predstavlja i najlakši način ispunjavanja pomenute obaveze!