Nakon što je prošle godine Debatna sekcija Karađoz-begove medrese učestvovala u finalu Državnog debatnog takmičenja u ovoj godini je formiran i Debatni klub „Bejan“. Rukovodilac Debatnog kluba profesor Harun Macić nam je istakao da je formiranje debatnih klubova praksa škola koje imaju najviše uspjeha na državnim takmičenjima. Međutim, to nije jedini cilj formiranja kluba.

Debatni klub je otvorio vrata svim učenicima koji žele usavršiti retoričke vještine, ali i analizirati sve moderne izazove s kojima se susrećemo. Jedini način koji će nam pomoći da pronađemo odgovore na savremene probleme i dileme jeste da ih analiziramo kroz argumentovanu raspravu, što jeste debata, a ne da ih guramo pod tepih i ostavljamo mladima da te probleme analiziraju van škole i na ulici.

Debatni klub „Bejan“ pored međuškolskih, regionalnih i državnih takmičenja ima u planu da svaki mjesec u atriju Karađoz-begove medrese organizuje debatu koja će tretirati probleme i pitanja s kojima se suočavaju učenici medrese.

U mjesecu novembru je organizovana debata na temu „Medrese trebaju biti islamske gimnazije“. Učesnici su se odlučili na savremeni oblik debate, tj. za Parlamentarnu debatu (World schools debatu). Vladu su zastupali učenici Hamza Marić, Edin Maslo i Nedim Hondo, a opoziciju učenice Lejla Mujakić, Lejla Kovačević i Ajla Tipura.

Slušaoci su kroz razmjenu argumenata i odlične retorike od vlade čuli da škole moraju pratiti savremene trendove, ali opozicija je naglasila da se mora njegovati i ljubomorno čuvati tradicionalni odgoj jer smo svjedoci da škole sve manje postaju odgojne institucije. Sudije su  svoj glas dale opoziciji dok je publika svoj glas dala vladi. I profesori i učenici nisu krili oduševljenje formiranjem kluba „Bejan“, kao i  održanom debatom.