U subotu, 1. decembra 2007., održan je simpozij: „Karađoz-beg i njegov doprinos razvoju Mostara i Hercegovine“, također u prostorijama Karađoz-begove medrese, sa početkom u 10 sati.
 
Učesnici na simpoziju su bili:-          Seid ef. Smajkić – Karađoz-begova medresa – stameni čuvar islama kroz stoljeća,
-          Omer Nakičević – Karađoz-begova medresa,
-          Šaban Zahirović – Mostarske muftije, istaknuti muderisi Karađoz-begove medrese u Mustaru,
-          Jahić Mustafa – Knjiga i biblioteka u islamskoj civilizaciji,
-          Osman Lavić – Karađoz-begova biblioteka,
-          Fahrudin Kalender – Karađoz-begov mekteb i drugi mektebi u Mostaru,
-          Jusuf Mulić – Vakufi u Konjicu Karađoz-bega,
-          Ismet Bušatlić – Vakuf Karađoz-bega izvan Hercegovine,
-          Lamija Hadžiosmanović – Značaj i uloga Karađoz-bega u Mostaru,
-          Nusret Omerika – Karađoz-beg u usmenoj i lirskoj književnosti,
-          Minka Memija – Medresa kao suština islamkog obrazovanja.
 Da bi ovaj naučni skup odgovorio svome zadatku, potrudili su se sami učesnici, koji nisu bili puki izlagači, nego su uzimajući učešća u raspravi ili ti razgovoru na svaku temu, pomogli su da se lik i djelo čuvenog vakifa Karađoz-bega predstavi što potpunije i vjerodostojnije... A da bi davni begov vakat bio uspješno spojen sa ovim našim, potrudili su se i prof.  Jasmina Demirović i Seid ef. Eminović, muderisi u Karađoz-begovoj medresi, koji su bili više od voditelja.
 Simpozij je zvaršen riječima direktora škole, koji je istakao, između ostalog, da će svi prezentirani radovi biti objavljeni u jednom zborniku, pa je zamolio učesnike da ih dostave Upravi škole koja će se pobrinuti o daljoj realizaciji, potvrdivši da je ovaj skup odgovorio zadatku samim tim što je približio današnjim insanima lik i djelo čovjeka koji je bio najveći vakif Mostara i Hercegovine.