Biblioteka naše škole bogatija je za nekoliko novih naslova koji su proteklih dana, tačnije 1. novembra 2023. godine, pristigli u Karađoz-begovu medresu.
Naime, profesorica Jasmina Demirović je Karađoz-begovoj medresi darovala 100 knjiga čiji je autor upravo ona. Riječ je o naslovima: „Ja, Muhamed-beg zaim, zvani Karađoz-beg“, „Karađoz-begova medresa – pun bokor miruha“ i „Sa Gackom do Mostara – Riječ kao lijek zauvijek“. 

To su knjige koje je profesorica Demirović izdavala od 2008. godine, do danas, a koje govore o Karađoz-begovoj medresi, njenom vakifu i ulozi Medrese u određenom vremenu i prostoru. One su svojevrsna lična karta ove škole, a upravo iz tih razloga, profesorica Demirović je našoj školi darovala impozantan broj primjeraka svojih knjiga.

Inače, profesorica Jasmina Demirović je bila dugogodišnja profesorica Bosanskog jezika i književnosti u Karađoz-begovoj medresi, još od dana reaktiviranog rada naše škole, odnosno od 18. septembra 1995. godine pa do 2010. godine. 
Tada je, podučavajući generacije softa, ujedno i istraživala čije to ime nosi Karađoz-begova medresa, te kroz svoje knjige predstavila i upoznala čitaoce sa imenom čuvenog i najvećeg vakifa Hercegovine – Karađoz-bega.

Darovane knjige obogatile su knjižni fond školske biblioteke Karađoz-begove medrese, na čemu srdačno zahvaljujemo našoj profesorici Demirović na ovoj vrijednoj hediji!