Odlukom Nastavničkog vijeća broj 02-03-4-324/16 od 17.05.2016.godine određeni su termini i komisije za polaganje  popravnog i maturskog ispita za u učenike IV razreda.

Popravni ispit
za maturante koji imaju samo jednu slabu ocjenu je u
ponedjeljak  23. 5. 2016. godine, s početkom u 12:45 sati (bosanski jezik – pimeni) i
utorak 24.5.2016.godine, s početkom u 9:50 sati (bosanski jezik – usmeni)


Prvi rok mature, odnosno, maturski ispiti za školsku 2015/16. godinu će se održati po sljedećem rasporedu:
utorak, 31.maja 2016.:  MATURSKI RADOVI  U 8,30 SATI
utorak, 31.maja 2016.:  BOSANSKI JEZIK U 11:00 SATI (pismeni ispit)        
srijeda,  01.juni 2016.: ARAPSKI JEZIK U 8:30 SATI (pismeni ispit)
srijeda,  01.juni 2016.: FIKH (IVa)  i KIRAET (IVb) U 10:30 SATI   
četvrtak 02. juni.2016.: FIKH (IVb)  i KIRAET (IVa) U 8:30 SATI   
Kandidati su obavezni pet dana prije ispita prijaviti maturu, najkasanije do 26.05.2016.godine. Učenici koji budu imali neizmirenih obaveza prema medresi neće moći izaći na ispit dok ih ne izmire.