Udruženje za edukaciju i razvoj “Dignitet” je u u utorak, 26. septembra 2023. godine, održalo radionicu u okviru projekta “Zakon i ja” u prostorijama Karađoz-begove medrese.
Radionici su prisustvovali članovi i članice Vijeća učenika naše škole, predvođeni profesoricom Harisom Ćukle. 

Ovaj projekat realizuje se uz partnerstvo sa Gradskom upravom Grada Mostara, a kroz njega mladi mogu da izraze svoje mišljenje, percepciju i stavove. Radionice pružaju priliku mladima za detaljnije razumijevanje Zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine, historije razvoja politike prema mladima u EU i Bosni i Hercegovini, važnosti omladinskog organizovanja i sl. 

Ovo je jedna od 20 radionica koje će biti održane za mlade u Mostaru, odnosno za preko 300 članova koji su u vijećima učenika škola tokom ove školske godine. 

Foto: Udruženje "Dignitet"