U Karađoz-begovoj medresi je danas, 10. juna 2023. godine, održan susret 373. generacije diplomanata i diplomantica. Susretom je obilježeno 5 godina mature, a ova generacija se u Karađoz-begovoj medresi školovala u periodu 2014 – 2018. godina. 

Danas je dvadesetak diplomanata i diplomantica pristiglo iz različitih gradova naše domovine i u Karađoz-begovoj medresi se podsjetilo na medresanske uspomene i školovanje koje su zajedno prošli.

Nad 373. generacijom su tokom medresanskog školovanja bdjeli razrednici i razredni odgajatelji, profesori: Armin Abaza, Merjem Muratović-Šuta, Lejla Mušić, Meadin Mrndžić i Saudina Šehić-Tulek. 

Tokom druženja u prostorijama Medrese, sa diplomantima i diplomanticama 373. generacije razgovarali su o njihovim današnjim preokupacijama, životnim izazovima, fakultetima koje su završili ili poslovima koje rade profesori Lejla Mušić i Meadin Mrndžić. 

Dolaskom na generacijski susret nakon 5 godina od mature, počastili su nas sljedeći diplomanti i diplomantice: Ibrahim Omerbašić (Tešanj), hafiz Kasim Čelenka (Zenica), Mirza Husnić (Mostar), Elmedin Ćatić (Mostar), Rijad Jeleč (Livno), Samir Krilašević (Zvornik), Nedim Mustajbegović (Kiseljak), Nadir Porić (Sarajevo), Muhamed Jelovac (Mostar), Aiša Šehić (Travnik), Sumeja Hodžić (Sarajevo) i Izeta Dilaver-Terzić (Prijedor). 

Oni su se prisjetili školovanja i aktivnosti koje su realizovali tokom medresanskih dana, ali i pokrenuli inicijativu da se u narednim godinama još češće okupljaju kao generacija i vraćaju mjestu odakle su krenuli u život što se Istinom zove.