U Karađoz-begovoj džamiji u Mostaru danas je, 23. augusta 2022. godine, proučena hafiska dova novom hafizu Hercegovine, a tom titulom okitio se Arman Nur Šunje.

U ime organizatora svečanosti prisutnima se obratio mr. Dino efendija Maksumić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Mostar. 

„Hvala Allahu na ovom danu u kojem smo se okupili kako bismo proučili hafisku dovu našem novom hafizu. Ovo je radost za mladog hafiza, za njegovu porodicu, ali i za cijelu Islamsku zajednicu. Hafiz Arman Nur Šunje je diplomant Karađoz-begove medrese, on je dijete Mostara, dijete mostarskih mekteba, dijete mostarskih džamija u kojima je dugo vremena vrijedno mijenjao imame, uvijek je bio na raspolaganju za to. Poslije ovog velikog uspjeha kojem danas ovdje svjedočimo, hafiz nastavlja svoj put traganja za znanjem u Saudijskoj Arabiji. Molim Allaha, dž.š., da mu podari uspjeha, da mu podari svako dobro i zaštitu, da ga prate dove njegovih roditelja, njegove rodbine i svih nas. Da Uzvišeni primi sve te dove“ – rekao je magistar Maksumić.

Hafisku dovu su učenjem određenih kur'anskih odlomaka upotpunili hafizi: Aid Tulek, Suad Godušević, Emin Tucović, Nezir Šarić, Abdullah Tabaković i Sadik Fazlagić. 
Nakon učenja hafizā, kraća kur'anska sureta proučio je i novi hafiz, hafiz Arman Nur Šunje, a nakon čega je hafisku dovu proučio profesor hafiz Aid Tulek, direktor Karađoz-begove medrese.

Čestitke Reisu-l-uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, a u svojstvu njegovog izaslanika na ovoj svečanosti, prenio je mr. hfz. Salih Halilović, član Komisije za hifz i drugi imam Gazi Husrev-begove džamije. 

„Reisu-l-ulema čestita našem novom hafizu, njegovoj porodici, muhaffizu, uz želje za svakim dobrom i novim uspjesima u životu, koje će ostvarivat, ako Bog da. Imao sam čast biti u komisiji ovom hafizu i moram kazati da je izuzetan hafiz. Hafiz Arman Nur je jak hafiz, odličan hafiz. Ja molim Allaha, dž.š., da i ovo znanje koje je stekao kroz Medresu i kroz hifz iskoristi za svoje dalje školovanje koje ga čeka. Ja mu preporučujem da izučava kiraete, jer već kao hafiz ima odličan temelj, jak hifz. O učenju i izučavanju Kur'ana govore mnogobrojni hadisi. Jedan od najpoznatijih je svakako onaj u kojem Poslanik, a.s., kaže da je najbolji onaj koji nauči Kur'an i druge njemu podučava. Ovo je nama podstrek da se posvetimo Kur'anu, njegovom čitanju i učenju. I učenju Kur'ana napamet. Za to nikada nije kasno. Samo treba biti uporan i ustrajan. Čestitam roditeljima našeg mladog hafiza, prema kojima je, a shodno hadisu Poslanika, a.s., hafiz Arman Nur učinio veliko dobročinstvo, kako na ovom svijetu, tako i na onom. Vi ćete na ovom svijetu biti prepoznati kao roditelji hafiza, a bit ćete prepoznati i na Sudnjem danu, pa kud će ljepša blagodat“ – poručio je magistar Halilović. 

On je nakon obraćanja i uručio hafisku diplomu novom hafizu, čestitajući mu i doveći da nas i u narednim životnim godinama počasti, uz Božiju pomoć, sa još uspjeha. 

Hafiz Arman Nur  Šunje rođen je 28. augusta 2001. godine u Mostaru. Sin je Aziza i Elvire. Diplomant je 375. generacije Karađoz-begove medrese, a danas student Univerziteta “Kralj Halid” u Saudijskoj Arabiji. 

Njegov muhaffiz bio je hfz. Suad Godušević, diplomant 369. generacije Karađoz-begove medrese. Hifz je pred Komisijom za hifz Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini polagao od 8. do 19. augusta 2022. godine, učeći pred Komisijom najprije po 2 džuza, da bi nakon tri dana, a shodno preporuci Komisije, nastavio u jednom danu učiti po tri džuza. Komisiju su činili hafizi: Mensur Malkić, Haso Popara, Salih Halilović, Sadruddin Išerić i Hamza Lavić.

Uspješnim polaganjem pred Komisijom, stekao je titulu hafiza Časnog Kur’ana. 
Hafiz Arman Nur je 25. hafiz Karađoz-begove medrese.

Foto: Muhamed Jelovac