Hafiska dova Neziru Šariću

Šarić (Hivzo i Dzemila) Nezir rođen je 02.12.1990. godine u Čapljini. Karađoz-begovu medresu je završio 2009. godine kao učenik 364. generacije. Trenutno je student Građevinskog fakulteta u Mostaru. Hifz je počeo učiti u 1. razredu Medrese, a zavrsio u ljeto 2009.godine pred muhafizom hfz. Dževadom Gološom. Učestvovao je na više takmičenja iz Kur'ana u Zagrebu i Sarajevu.
Hifz je položio u periodu od 12 - 26 oktobra 2011. godine.

42

4488

7