Posjeta Centru za stara i iznemogla lica

U sklopu manifestacije Dani Karađoz-begove medrese maturanti 363. generacije posjetili su Centar za stara i iznemogla lica u Mostaru (11.04.2008. g)

6

3969

3