Akcija darivana krvi

U sklopu manifestacije Dani Karđoz-begove medrese, učenici 4. razreda organiziralii akciju darivanja krvi (18. 03. 2008.)

10

3747

1