KURBAN ZA MEDRESU je akcija kojom Karađoz-begova medresa osigurava godišnje potrebe u mesu za ishranu svojih učenika u internatu.
Muslimani – obaveznici klanja kurbana u ovoj akciji daruju kurban Karađoz-begovoj medresi. Oni koji žele mogu za svoje potrebe uzeti jednu trećinu kurbanskog mesa, što je potrebno naglasiti prilikom uplate i ostaviti kontakt podatke.
U organizaciji Karađoz-begove medrese vrši se nabavka stoke, potrebni veterinarski i sanitarni pregledi, i na šerijatski način vrši klanje stoke. 

KURBAN ZA MEDRESU se može uplatiti na blagajnoj u Karađoz--begovoj medresi, svakog  radnog dana od 8 do 15 sati
Adrese škole: Karađoz-begova medresa ulica Sjeverni logor bb Mostar 
Cijena KURBANA ZA  MEDRESU iznosi 350,00 KM

Uplate se mogu izvršiti i preko žiro - računa: 
Primalac: Muftijstvo mostarsko 
Račun broj: 160-460-014-601-2150 (Vakufska banka) 
Obavezno naznačiti svrhu uplate- Uplata  kurbana za medresu   

 Uplate kurbana mogu se izvršiti i preko Medžlisa islamske zajednice u BiH.

KURBAN ZA MEDRESU  može se uplatiti sve do srijede 23. septembra 2015. godine, tj. do dana uoči Bajrama.