Karađoz-begova medresa je i ove godine obilježila Dan bijelih traka, odnosno 31. maj - dan stradanja Bošnjaka Prijedora. Akcija označavanja bijelim sprovedena je danas, 31. maja 2023. godine, u našoj školi, a realizuje se od 2012. godine. 

Ovom akcijom je među učenicima Karađoz begove medrese poboljšana svijest o značaju Dana bijelih traka, odnosno o genocidu nad Bošnjacima, kako Prijedora, tako i drugih gradova u Bosni i Hercegovini.

Uz podsjećanje na pozivanje Bošnjaka Prijedora da 1992. godine sebe obilježe bijelim trakama ili isticanjem bijelih čaršafa na svojim kućnim prozorima, u Karađoz-begovoj medresi su njenim učenicima prenijete i poruke o istom takvom pozivu koji su doživjeli građani i građanke Mostara, 9. maja 1993. godine.

Lekcija o tim strahotama i događajima u našem gradu tokom ratnih godina, a tokom kojih su Bošnjaci Mostara obilježavani, progonjeni, odvođeni i ubijani, prenijeta je današnjim generacijama Karađoz-begove mladosti. 

Ovakvom akcijom, a ove godine na inicijativu Vijeća učenika, Karađoz-begova medresa je nastavila sa obilježavanjem značajnih datuma iz historije bošnjačkog naroda, a što će raditi i u budućnosti.