Kako je to tradicija u Karađoz-begovoj medresi, i ove godine učenici trećeg razreda priredili su „Oproštajno sijelo“ za maturante i maturantice. 
Oproštajno sijelo održano je u atriju škole, 9. maja 2024. godine, a otpočelo je odlomkom Časne Knjige, da bi se nastavilo izvedbom kaside „Softe” – himne svih generacija učenika Karađoz-begove medrese. 

Svoju poruku maturantima i maturanticama 379. generacije uputili su profesor Nazif Garib, u ime direktora škole, a kao razredni odgajatelj ovogodišnje generacije maturanata i profesorica Ramiza Bandić-Kafadar, u ime razrednika maturanata i maturantica. 

“Ostvarite ono što želite i što ste zacrtali u svojim planovima. Nemojte prelaziti granice Allahovih propisa. O sebi brinite. Neće vam nauditi onaj koji je u zabludi, ako vi budete na Pravom putu. Uzdignuta čela i glave hodite kud god krenete. Na Allaha se oslonite, Njegove propise kroz život primjenjujte. Dovom Ga zamolite i naprijed krenite” – poručio je profesor Garib.

Razredni odgajatelji ovogodišnje generacije maturanata i maturantica su profesori Saudina Husić-Ćenan i Nazif Garib, dok su razrednici profesori Ramiza Bandić-Kafadar, Aldin Boškailo i Emina Vujinović-Mehremić. 

“Ja se nadam da će Medresa ostati u vama i da ćete one vrijednosti koje ste ovdje stekli širiti i nositi tamo gdje odete, prenositi ih na druge mlade ljude, na vaše kolege na fakultetu i da ćete, istinski, nositi kur’ansku poruku, koja jeste moto vaše generacije: ‘Na put svoga Gospodara mudro i lijepim savjetom pozivajte’. Ja mislim da niste mogli izabrati ljepši kur’anski ajet da se predstavite” – rekla je profesorica Bandić-Kafadar. 

Stihovima su predstavljene ličnosti maturanata i maturantica, a koji su odraz četverogodišnjeg drugovanja sa njima. Ilahije i kaside te oproštajne noći učile su članovi i članice Hora Karađoz-begove medrese. 

Video poruke maturantima i maturanticama uputili su i vrsni učači ilahija i kasida: Mustafa Isaković i Ibrahim Bilčević. 

Učenici trećeg razreda organizovali su i izbor „Moj maturant/ica“, u okviru kojeg su svi uposleni i učenici Karađoz-begove medrese svojim glasom mogli izabrati maturanta i maturanticu koji se istakao svojom pozitivnošću tokom medresanskog školovanja. Nagrade su dobili Hamza Fijuljanin i Amina Šuta.  

Poseban poklon te noći uručen je maturantici Delili Osmanagić, a koja je prije nekoliko sati nego će otpočeti “Maturantsko sijelo” okrunila svoju glavu hidžabom. Taj čin je izazvao posebnu pažnju i emocije kod svih prisutnih. 

Pokloni su uručeni i svim maturantima i maturanticama, a na kraju programa, kao kruna medresanskog školovanja, potekle su riječi kaside „Uspomene“.

Foto: Ahmed Šošić