U okviru sadržaja manifestacije “Dani Karađoz-begove medrese”, u ponedjeljak je, 29. aprila 2024. godine, održana Večer Kur’ana i poklonjena hatma-dova vakifima naše škole, koji su sebe ugradili u temelje njene nove zgrade, a danas više nisu među živima. 

Program je održan u Karađoz-begovoj džamiji, vakufu najvećeg dobrotvora Hercegovine – Karađoz-bega, a odabrane odlomke Časne Knjige učili su učenici od prvog do četvrtog razreda Karađoz-begove medrese.
Prisutne su svojim učenjem Kur’ana počastili: Amina Kosovac, Ajna Smajić, Zejd Marić, Malik Žigić, Fatima Tipura, Ahmed Mešanović i Amra Bučuk. 

Vazi-nasihat kazivao je profesor Nazif-efendija Garib, razredni odgajatelj ovogodišnje generacije maturanata Karađoz-begove medrese.

“Posmatrajući vas večeras ovdje, moram reći da sam zadovoljan i zahvalan Allahu, dž.š., što nam je podario svijesti da Kur’an slušamo onako kako je to On nama u Kur’anu Svom obznanio i preko ajeta Svojih nama poručio kakav bi naš odnos prema Kur’anu trebao biti. Kazao je Uzvišeni da kada se Kur’an uči, mi treba da slušamo, šutimo, kako bi nam se milost ukazala. Ja se nadam Allahovoj milosti u ovoj noći, jer smo u Njegovoj kući i slušamo ovo tako lijepo, emotivno učenje Časne Knjige” – rekao je profesor Garib. 

Profesor Garib je tokom svog obraćanja ukazao na vrijednost i značaj Kur’ana, ali i svakodnevno druženje sa Časnom Knjigom.

“Ove sure iz kojih smo čuli određene odlomke od strane naših učača su poruka svima nama, kao što je i cio Kur’an pouka i poruka svakom čovjeku. Kur’an je knjiga u koju nema sumnje. Kur’an je putokaz. Svi mi idemo nekim svojim putem i u ovom vremenu tražimo putokaze, a Kur’an je sam po sebi putokaz za sve nas” – poručio je profesor Garib.

Na kraju programa, kraća kur’anska sureta proučili su maturanti i drugi učenici naše škole, a hatma-dovu hafiz Jusuf-efendija Bećoja, čime je upriličeno sjećanje na vakifa Karađoz-bega, ali i sve ostale vakife Karađoz-begove medrese.

Foto: Mirza Garib i Medžida Pehilj