Profesor hafiz Aid Tulek, direktor Karađoz-begove medrese, u četvrtak je, 28. marta 2024. godine, posjetio džamiju Ali-bega Lafe u džematu Podhum-Balinovac. 

Direktor Tulek je tokom prilikom održao predavanje na temu “Nadnaravnost Kur’ana”, a u sklopu redovne ćurs-tribine koja se već godinama održava u navedenoj džamiji.

Nakon održanog predavanja, direktor Tulek je uručio vakufnamu muteveliji akademiku dr. Emiru Fazlibegoviću, a koji je iskazao svoju podršku u radu Karađoz-begove medrese. 

Tokom ovog ramazana u džamiji Ali-bega Lafe ramazansku praksu obavlja Omer Zahirović, diplomant naše škole.