U Karađoz-begovoj medresi je, u povodu Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, organizovan kviz iz poznavanja historije naše domovine.
Kviz se sastojao od dva dijela. U prvom dijelu učestvovalo je 15 ekipa, dok su se u samo finale plasirale 3 ekipe, koje su imale po 3 člana. 

Nakon finalnog dijela, najboljom se pokazala ekipa koju su činili učenici: Omar Ortaš, Sara Gerin i Ilhana Ćosić. Drugo mjesto zauzela je ekipa koju su činile učenice: Adna Zilić, Amra Bučuk i Fatima Dizdar. Treće mjesto zauzela je ekipa koja je učestvovala u sastavu: Sajma Vrače, Dalila Čomor i Hana Humo.

Kviz je održan pod mentorstvom profesora Elmedina Ljeve, profesora predmeta Historija u Karađoz-begovoj medresi, a u realizaciji učenika III B razreda, koji, inače, pohađaju izborni nastavu iz predmeta Historija.