U subotu je, 24. februara 2024. godine, Karađoz-begova medresa uručila zahvalnicu Udruženju građana „Sinovi Mahale“. U ime naše škole, zahvalnicu je uručio profesor Elmedin Ljevo. Zahvalnica je uručena za podršku pri realizaciji aktivnosti Karađoz-begove medrese u školskoj 2023/2024. godini.  

U ime Udruženja građana „Sinovi Mahale“ zahvalnicu je preuzeo predsjednik Dževad Pašić. 
Karađoz-begova medresa sa ovim značajnim udruženjem sarađuje već godinama, a kroz aktivnosti čuvanja sjećanja i kulture pamćenja na ratna dešavanja u gradu Mostaru.

Jedan od značajnijih projekata koje je ovo udruženje realizovalo jeste i izgradnja Spomen-sobe agresije na Mostar, kao i izgradnja spomenika borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine. 
Pored ovih, tu su još sportski, humanitarni, edukativni i mnogi drugi projekti koje je u proteklim godinama realizovalo Udruženje građana „Sinovi Mahale“, a na korist cjelokupne zajednice.

Karađoz-begova medresa zahvaljuje Udruženju građana „Sinovi Mahale“ za podršku u određenim projektima i dugogodišnju saradnju!