Međunarodni dan žena i devojaka u nauci  međunarodni je događaj koji se obilježava 11. februara. Ustanovljen je 22. decembra 2015. na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija (UN). Cilj njegovog obilježavanja je podsticanje žena i djevojaka da se bave naukom i karijerom u naučnom radu. Tim povodom Vijeće učenika i Klub knjige u Karađoz-begovoj medresi ugostili su dvije diplomantice koje se bave naukom i već su ostvarile određene uspjehe u oblastima nauka kojima se bave. 

Zekija Krvavac-Ljevaković i Ajla Tipura evocirale su uspomene na medresanske dane i podijelile iskustva sa svojih puteva stjecanja znanja na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini, ali i dalje. Njih je učenicima predstavila profesorica hafiza Lejla Boškailo, ističući kako je još u medresanskim danima bilo očigledno da se Zekija i Ajla neće zadovoljiti samo akademskim zvanjima, nego će kontinuirano učiti i svoje znanje prenositi gdje god imale priliku. 

„Svi smo stvoreni sa određenim talentima. Zaista je grehota ne otkriti u sebi talenat koji imamo, te ne iskoristiti potencijale i resurse da bismo napredovali i učili, jer nauka nas oplemenjuje. Ona nas čini sposobnim filtrirati informacije i trendove koji nam se plasiraju. Ništa ne prihvatamo bez razmišljanja. Nauka nam omogućava zdravo kritičko mišljenje“, poruka je koju je na kraju uputila hfz. Zekija.

Niz pitanja na koja su odgovorile diplomantice radoznalim učenicima, hfz. Ajla je završila porukom: „Nemojte mislite da baveći se hemijom, književnošću, matematikom ili bilo čime drugim, vi se ne bavite islamskim naukama. Sve nauke su islamske nauke, zato odaberite oblast koju volite i unutar nje ne zaboravite smjernice koje nama muslimanima daje Kur'an - knjiga svih nauka“.

Profesorice Harisa Ćukle i Lejla Mušić, u ime članova Vijeća učenika i Kluba knjige, zahvalile su našim diplomanticama.  

„Nekad učenice, danas saputnice na putevima podučavanja i to nas čini izuzetno sretnim i ponosnim. Uspjeh učenika Medrese svjedok je da Karađoz-begova medresa uspješno realizira svoju misiju i viziju, te ispunjava ciljeve koje kao odgojno-obrazovna institucija ima“, istakle su Ćukle i Mušić.  

Karađoz-begova medresa je svojim diplomanticama, hafizama, intelektualkama, dobrodošlicu i zahvalnost izrazila i skromnim poklonima, ističući kako se diplomanti Medrese uvijek rado sami vraćaju, ali i odazovu pozivu kada im uputimo, te se nadamo i radujemo nekom novom skorom susretu.


Hafiza Zekija Krvavac-Ljevaković

Kao učenica generacije završila je Karađoz- begovu medresu 2013. godine. Iako je na testiranju na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu osvojila bodove za stipendiju koja joj je garantovala školarinu do okončanja studija, Zekija je odbila i slijedila svoje srce.

Upisala je Fakultet islamskih nauka u Sarajevu. Kao jedan od najboljih studenata dobila je priliku biti učesnik jednogodišnjeg programa arapskog jezika na Univerzitetu Katar, u Dohi. Po povratku iz Katara, upisuje Filozofski fakultet - Arapski jezik i književnost koji završava kao nosilac priznanja Srebrena značka UNSA. Hafiza Kur'ana je od 2016. godine.

Edukator je na online programima u CEI Nahla Sarajevo. Radi i kao certificirani sudski tumač za arapski jezik, te kao Teacher assistant na Quran Revolution programu pri Al-Maghrib institutu u Americi. Govori arapski i engleski jezik. Trenutno radi na izradi master teze iz oblasti Tefsira.


Hafiza Ajla Tipura 

Završila je medresu 2019. kao Učenica generacije. Prva je medresina učenica koja je hifz kompletirala tokom medresanskog školovanja. Nakon medrese dobila je stipendiju na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu gdje upisuje studij Genetike i Bioinžinjeringa.

Studij završava kao dobitnik rektorove i dekanove nagrade kao najbolji student.  Trenutno je na master studiju na istom fakultetu, uz studijsku praksu u Alea genetičkom centru u Sarajevu, Govori engleski i turski jezik.
Iza sebe već ima objavljen naučni rad.