U Konjicu je u utorak, 6. februara 2024. godine, održan centralni program u povodu mubarek noći Lejletu-l-miradž. Program je održan u džematu Gornje Polje, a izveo ga je Hor Karađoz-begove medrese, kao i imami Medžlisa Islamske zajednice Konjic.

Na samom početku programa, a nakon proučenog kur'anskog odlomka, selame i riječi dobrodošlice svim džematlijama iskazao je Ajdin-efendija Pindžo, imam džemata Gornje Polje.

„Neizmjerna hvala Gospodaru svjetova na brojnim blagodatima, a koje iz dana u dan uživamo. Posebno mu hvala na blagodati dini-islama, blagodati zdravlja, domovine Bosne i Hercegovine, slobode i mira. Hvala Allahu i na ovoj blagodati večerašnjeg okupljanja. Okupljanje tokom kojeg će nas svojim glasovima počastiti momci i djevojke iz Karađoz-begove medrese i uveličati nam ovu mubarek noć. Zahvaljujem svima vama, draga braćo i sestre, što ste došli na ovaj program, da zajedno veličamo Allaha i da se salavatima sjetimo našeg Poslanika, a.s., u ovoj mubarek noći“ – rekao je efendija Pindžo.

U ime Medžlisa Islamske zajednice Konjic obratio se glavni imam Refik-efendija Delić.

„Večeras nas je okupio Miradž Poslanika, a.s. U svim našim džamijama večeras evociramo uspomene na taj događaj. To je važan događaj koji se zbio u životu Muhammed, a.s. Događaj koji je mudžiza, nadnaravno djelo, ono što mi svojim umovima, ni razumski ne bismo mogli nikako dokučiti. Miradž je Poslaniku, a.s., došao nakon najtežih kušnji koje je Poslanik, a.s., imao u svom životu. Tako i mi, kao ummet, ovogodišnji Miradž dočekujemo u žestokim kušnjama koje prolazimo, ako gledamo ono što se zbiva na svjetskoj sceni, a posebno ono što se zbiva u Gazi. Ovaj događaj nas uči jednoj važnoj lekciji, a to je da, poslije upornog rada, poslije truda, poslije hizmeta, poslije zahmeta, dolazi Allahovo, dž.š., olakšanje i Njegova pomoć“ – istakao je efendija Delić. 

Splet ilahija i kasida, tekbira i salavat izveo je Hor Karađoz-begove medrese, dok su mevludske spjevove o Miradžu interpretirali imami Medžlisa Islamske zajednice Konjic. 

Vazi-nasihat kazivao je profesor hafiz Aid Tulek, direktor Karađoz-begove medrese. 

„Ka'ba je prvi hram sagrađen na zemlji, kako bi se u njemu ibadet činio, a drugi hram je Mesdžidu-l-aksa u Jerusalemu. Islamski učenjaci kažu da ova dva hrama datiraju još od prvog čovjeka na zemlji. Oni datiraju otkako postoji ljudski rod na zemlji. A, dokaz tome je i kur'anski ajet iz sure Bekare, gdje Allah, dž.š., spominje da je Ibrahim, a.s., sa svojim sinom Ismailom, obnovio temelje hrama. Ne kaže se da je sagradio, nego obnovio već postojeće temelje. I ovo je dokaz da je Ka'aba bila već ranije sagrađena. Allah, dž.š., je odredio da je ovo odabrano mjesto, kao što saznajemo i iz kur'anskih ajeta“ – kazao je profesor Tulek.

On se u svom obraćanju osvrnuo na sami tok događaja Isra i Miradž, ali i istakao važnost Mesdžidu-l-aksaa za ummet Muhammed, a.s. 

„Nakon poteškoća Muhammed, a.s., u smislu njegove misije, nakon poteškoća u njegovom ličnom – porodičnom i privatnom životu, nakon svih tih iskušenja, Allah, dž.š., ga nagrađuje ovim posebnim darom Isra i Miradžom. Njemu Allah, dž.š., šalje meleke Džibrila, koji ga poziva da krene sa njim na ovo putovanje. Dovodi mu Buraka kao jahalicu, koji je bijele boje i koja se kreće brzinom svjetlosti. Inače, Isra i Miradž su jedna velika mudžiza koju mi ne možemo toliko shvatiti svojim razumom. Oni dolaze u Mesdžidu-l-aksa, gdje Poslanik, a.s., zapravo dolazi po prvi put na to područje. Poslanik, a.s., je zapamtio sve što je vidio usput, a što je ujutru i ispričao ashabima“ – naglasio je direktor Tulek.

Program je završen dovom koju je proučio Adis-efendija Hebibović. 

Foto: Mirza Garib