U ponedjeljak su, 22. januara 2024. godine, Karađoz-begovu medresu posjetili predstavnici džemata Gornja Drežnica, Medžlisa Islamske zajednice Mostar. Delegaciju su činili: Ejub-efendija Zukić, džematski imam, te Senad Pezić i Đemil Nurkić, članovi Džematskog odbora. 

Oni su se u našoj školi susreli sa: profesorom hafizom Aidom Tulekom, direktorom Karađoz-begove medrese, magistrom Suadom Mujakićem, pomoćnikom direktora za internat, te magistricom Lejlom Mušić, profesoricom bosanskog jezika i književnosti. 

Pored mnogobrojnih džematskih aktivnosti koje organizuju, članovi Džematskog odbora su, na čelu sa svojim imamom, odlučili oformiti i džematsku biblioteku, što je bio i povod posjete Karađoz-begovoj medresi. 

Podršku takvom projektu dala je Karađoz-begova medresa, Kuća odgoja i obrazovanja, a koju iz godine u godinu pohađaju i mnogi učenici iz Drežnice. 

“U nizu džematskih projekata koje planiramo i realiziramo, među najznačajnijim smatramo džematsku biblioteku. Adekvatan i inventarom opremljen prostor spreman je za smještanje knjiga koje će biti dostupne našim džematlijama i džematlijkama. S obzirom na to da se radi o projektu u povoju, značajan je svaki vid podrške. U ovom slučaju, kao i obično, našem džematu nije izostala podrška Karađoz- begove medrese” – rekao je efendija Zukić. 

Medresa, kao najstarija odgojno-obrazovna institucija u Hercegovini, počiva na imperativu „Ikre“, pa shodno tome i druge podržava i podstiče na tom putu. Značajnu podršku projektu džematske biblioteke u Gornoj Drežnici dala je u nemalom broju naslova i primjeraka knjiga, ali i kroz stručnu podršku na putu formiranja biblioteke, koju će kao stručno lice pružiti profesorica Mušić.