Obavještavaju se kandidati koji su se prijavili na konkurs za prijem zaposlenika u Karađoz-begovoj medresi Mostar objavljen dana 16.12.2023. godine u dnevnom listu „Oslobođenje“(kao obavještenje o konkursu) te web stranici škole www.medresamostar.ba  i oglasnoj ploči Službe za zapošljavanje HNK-a, koji formalno-pravno ispunjavaju uslove konkursa (u skladu sa  članom 16. Pravilnika o postupku, bodovanju i izboru kandidata za prijem u radni odnos), da će se  obaviti intervju  u srijedu 03.01. 2024. godine sa početkom u 900  sati u prostorijama škole.    

Sljedeći kandidati upućuju se u dalju konkursnu proceduru:

A. Na određeno vrijeme do 30.06.2024. godine

1. Profesor engleskog jezika........................................................  1 izvršilac (11 časova)
Na ovo radno mjesto prijavio se jedan kandidat  koji formalno pravno ispunjava uslove konkursa, te se upućuje  u dalju konkursnu proceduru:
- Edina Čekić Brkić
2. Profesor turskog jezika.................................................... ......... 1 izvršilac ( 8 časova)
Na ovo radno mjesto prijavio  se jedan  kandidat koji formalno pravno ispunjava uslove konkursa, te se upućuje u daljnu konkursnu proceduru:
- Mersiha Malkić Feriz
3. Profesor matematike .................................................................  1 izvršilac ( puna norma)
Na ovo radno mjesto prijavio  se jedan kandidat koji formalno pravno ispunjava uslove konkursa, te 
se upućuje u dalju konkursnu proceduru:
- Selma Ćorić Droce
4. Profesor matematike .................................................................  1 izvršilac ( 2 časa)
Na ovo radno mjesto prijavio  se jedan kandidat koji formalno pravno ispunjava uslove konkursa, te se upućuje u dalju konkursnu proceduru:
- Selma Ćorić Droce
5. Profesor informatike ...................................................................  1 izvršilac ( 9 časova)
Na ovo radno mjesto prijavio se jedan kandidat, te se upućuje u dalju konkursnu proceduru:
- Indira Hamulić
6. Profesor fizike ..............................................................................1 izvršilac ( 12 časova)
Na ovo radno mjesto prijavio se jedan kandidat  koji formalno pravno ispunjava uslove konkursa, te se upućuje u dalju konkursnu proceduru:
- Aiša Čerkez
7. Profesor geografije ...................................................................  1 izvršilac ( 6 časova)
Na ovo radno mjesto prijavila su se dva kandidata:
- Haris Ćorajević - formalno pravno ispunjava uslove konkursa
-Adnan Šaldo – upućuje se u dalju proceduru  (Kandidat se obavezuje dostaviti  dodatak diplomi ili uvjerenje o položenim ispitima)
8. Bibliotekar ..............................................................................1 izvršilac ( pola norme)
Na ovo radno mjesto prijavio  se jedan  kandidat koji formalno pravno ispunjava uslove konkursa, te se upućuje u daljnu konkursnu proceduru:
- Meadin Mrndžić
9. Higijeničarke ….........................................................................2 izvršioca ( puna norma)
Na ovo radno mjesto prijavila su se dva  kandidata. Oba kandidata formalno pravno ispunjavaju uslove konkursa, te se upućuju u dalju konkursnu proceduru:
- Šefika Dedić 
- Sabira Kurtović

B. Na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije, a najkasnije do 30.06.2024. godine

1.Profesor fikha……………………………………..........................................  1 izvršilac ( 18 časova)
Na ovo radno mjesto prijavila su se dva  kandidata. Oba kandidata formalno pravno ispunjavaju uslove konkursa, te se upućuju u dalju konkursnu proceduru:
- Selvedina Šehić
- Edina Jugo

2. Profesor hemije………….........................................................  1 izvršilac ( 8 časova )
Na ovo radno mjesto prijavio se jedan  kandidat koji formalno pravno  ispunjava  uslove konkursa, te se upućuje u dalju konkursnu proceduru:
- Emina Vujinović Mehremić

C. Na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa porodiljskog, a najkasnije do 30.06.2024. godine

1.Profesor psihologije….........................................................................1 izvršilac ( 5 časova)
Na ovo radno mjesto prijavila su se dva  kandidata od kojih jedno formalno pravno ispunjava uslove konkursa, te se upućuju u dalju konkursnu proceduru:
- Vedina Ajanović - formalno pravno ispunjava uslove konkursa
- Sanjin Šahmanović - (Kandidat se obavezuje dostaviti diplomu o dodiplomskom studiju)Komisija :
1. Harisa Ćukle-  predsjednik
2. Harun Macić -  član
3. Aldin Boškailo -  član