Udruženje "Dignitet" i Vijeće mladih Grada Mostara implementirali su projekt “Zakon i ja” koji je trajao devet mjeseci. Projekt je obuhvatio sastanke s predstavnicima srednjih škola, vlasti i nevladinih organizacija; istraživanje na temu Zakon o mladima Federacije Bosne i Hercegovine; obilazak svih škola na području grada Mostara i implementiranje 20 radionica “Zakon i ja” na temu “Zakon o mladima Federacije Bosne i Hercegovine”. Na radionicama je učestvovalo 325 mladih ljudi. Među srednjim školama koje su učestvovale  u ovom projektu našla se i Karađoz-begova medresa. 

U nizu aktivnosti i radionica koje su realizirane, ističemo raspisani literarni konkurs  na temu: "Položaj i potrebe mladih grada Mostara".  Hatidža Gološ, učenica drugog razreda Karađoz-begove medrese, osvojila je, sa svojom pjesmom, 3. mjesto. Hatidžina mentorica bila je mr. Lejla Mušić. 

Pored Hatidže, Lamija Muharemović, maturantica naše škole, našla se među dvadeset uspješnih mladih ljudi - ambasadora našega grada. Lamija je dostojanstveno predstavila sebe i školu u kojoj stasava.

U Gradskoj vijećnici grada Mostara je, 15. decembra 2023. godine, održana  svečana manifestacija, gdje su predstavnici Udruženja “Dignitet” i  Vijeća mladih dodijelili nagrade nagrađanim poetama, kao i plakate srednjim školama. 

Na plakatima se nalaze najvažnije informacije o Zakonu i mladima u Federaciji Bosne i Hercegovine. U ime Krađoz-begove medrese plakat je preuzela  profesorica Harisa Ćukle, pedagogica škole, a koja je bila koordinatorica projekta ispred naše škole.
Projekat je financijski podržala Vlada Velike Britanije.