Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini je 12. decembra 2023. godine, u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje i nauku Federacije Bosne i Hercegovine, implementirala aktivnost „Danas istražujem“, a koja je sprovedena u okviru projekta „Socijalni dan“.

Tom aktivnošću je obilježen Dan nauke, a kao vid praktičnog iskustva za srednjoškolce. Tim povodom je dio naših maturantica jedan svoj školski dan proveo kao radni.

Bile su u ulozi kustosa, te su imale priliku da nauče više o agresiji na Bosnu i Hercegovinu u periodu 1992-1995. godine. Maturantice su istakle kako je ovo iskustvo koje će im ostati duboko urezano u sjećanje i ono po čemu će pamtiti maturantske dane, te se zahvaljuju Muzeju žrtava rata i genocida na ukazanoj prilici.