Povodom Međunarodnog dana solidarnosti sa palestinskim narodom i Dana ljudskih prava, dio maturanata naše škole pripremio je prigodan program koji su realizovali u srijedu,  6. decembra 2023. godine, u atriju Karađoz-begove medrese. 

Ilahijom o Palestini, recitalom i prezentacijom prikazana su iskušenja naše braće i sestara, ali i neke vedrije strane i poruke koje možemo uzeti iz njihovih života. Kroz ovaj program predstavljena je historija, kultura i izazovi sa kojima se susreće Palestina,  sve s ciljem podrške i razumijevanja palestinskog naroda i teškoća kroz koje trenutno prolaze.

Profesor hafiz Aid Tulek, direktor Karađoz-begove medrese, u nadahnutom kazivanju je skrenuo pažnju na važnost Kudsa i prostora oko njega za muslimane, govoreći o povijesnim i akaidskim činjenicama, posebno ističući događaj Isre i Miradža, ali i detalje vezane za osvajanje Jerusalema od strane halife Omera i prvih generacija muslimana. 

Pouka ove priče bila je da ostanemo jedni uz druge, da učimo i ustrajavamo na našim putevima, a kako oni koji nam ne žele dobro ne bi iskoristili naše slabosti. Vjera u Boga, znanje, lijep odgoj, doprinos zajednici, širenje dobra, vrijednosti su i navike kojima ćemo priskrbiti sebi dobro i sreću ovoga i budućeg svijeta.

Foto: Faris Ćohković, Novinarska sekcija