Danas je, 10. novembra 2023. godine, u atriju Karađoz-begove medrese održana jedna posebna svečanost. Naime, obilježeno je 30 godina od polaganja hifza i dobijanja titule hafiza Časnog Kur'ana našeg profesora hafiza Emina Tucovića. 

Hafiz Emin Tucović je hifz Kur'ana polagao 1993. godine, te uspješnim okončanjem tog procesa pred Komisijom za hifz stekao titulu hafiza Časnog Kur'ana. 
Taj njegov čin i dobijena titula bili su svjetlo i radost Bošnjacima Hercegovine u tmurnim ratnim danima. Hafiska dova proučena je početkom 1994. godine i to u mubarek ramazanu, u 27. ramazanskoj noći.

Hafiz Emin Tucović je profesor u Karađoz-begovoj medresi od prvog dana njenog reaktiviranog rada, 18. septembra 1995. godine, pa sve do danas. Profesor je kiraeta. Reaktivirani rad Medrese otpočeo je učenjem Kur'ana upravo od strane hafiza Tucovića, a i danas je, svojim učenjem kur'anskog odlomka, sve učenike, profesore i uposlene naše škole, profesor Tucović počastio svojim melodičnim glasom. 

Obilježavajući 30 godina od dobijanja titule hafiza Časnog Kur'ana, a na Svjetski dan nauke, željela se istaći važnost stjecanja znanja, posebno učenja Kur'ana napamet, što je bio podstrek i svim našim učenicima da nastave na tome putu i da ne posustaju. 

Profesoru Tucoviću su ovom prilikom uručene hedije od strane profesora i učenika naše škole, te upućene čestitke za ovaj jubilej, što je Hor Karađoz-begove medrese propratio učenjem tekbira. 

„Vi trebate, dragi učenici, pronositi Božiju riječ, biti pravi vjernici, pravi Bošnjaci, hrliti i na taj način koračati u budućnost. Čuvajte našu vjeru i našu domovinu. To je vaša i naša vrijednost i u tome trebamo ustrajati. Hvala vam za ovu svečanost i za sve ovo što ste mi priredili“ – rekao je hafiz Tucović. 

Čestitamo našem profesoru hafizu Tucoviću na ovom jubileju i molimo Boga da mu podari svako dobro u životu i radu! 

Foto: Mirza Garib