Svjetski dan nauke se u cijelom svijetu obilježava 10. novembra, a odlukom UNESCO-a cijela sedmica je posvećena nauci, miru i razvoju. 
Povodom tog dana, članovi Vijeća učenika su u utorak, 7. novembra 2023. godine, posjetili Univerzitet “Džemal Bijedić”, tačnije Ekonomski fakultet.

Njihov domaćin je bio diplomant Karađoz-begove medrese, doc. dr. Haris Omerika.
Profesor Omerika je upoznao učenike sa vlastitim putem učenja i obrazovanja, te određenim izazovima sa kojima se suočavao na tom putu.
Također, profesor je motivirao učenike da se bave naukom, stjecanjem znanja, istraživanjem, ulaganjem u sebe, jer je to put ka individualnom, ali i kolektivnom uspjehu i boljitku.
Profesor Omerika je, također, učenicima predstavio i Ekonomski fakultet i mogućnosti koje nudi mladim ljudima, a koji odluče nastaviti svoje školovanje na istom.

Članovi Vijeća učenika nastavljaju svoje aktivnosti u smjeru afirmacije znanja, učenja i obrazovanja i u narednom periodu.