U povodu Evropskog (7. novembar) i Svjetskog (10. novembar) dana nauke, Aktiv prirodnih nauka Karađoz-begove medrese, a na  inicijativu Vijeća učenika, pripremio je i realizovao kviz znanja za učenike prvog razreda naše škole. Kvizom je bila obuhvaćena materija iz predmeta: Matematika, Hemija, Biologija, Fizika i Informatika. 

Svako od tri odjeljenja prvog razreda imalo je svoju tročlanu ekipu. Takmičenje je realizovano u utorak, 7. novembra 2023. godine, u školskoj biblioteci, a njime je rukovodila mr. Emina Vujinović-Mehremić, koja je i voditeljica navedenog aktiva. Članovi komisije koja je pratila tok samog kviza bili su profesori: Selma Ćorić-Droce, Aldin Boškailo i Harisa Ćukle.

Takmičari su pokazali zavidan nivo znanja, a na kraju je poredak bio sljedeći: 
1. mjesto ekipa I B razreda: Adna Velagić-Softić, Muhamed Šabanović, Mirnes Džino,
2. mjesto ekipa I C razreda: Fatih Agović, Elharun Selimović, Haris Kahvo
3. mjesto ekipa I A razreda: Bakir Gološ, Bakir Čolaković, Benjamin Idrizović.

Čestitamo svim učesnicima kviza, u nadi da će im ova aktivnost biti dodatna motivacija da budu ustrajni u stjecanju znanja, istraživanju i bavljenju naukom, jer samo tako možemo mijenjati sebe i i svijet oko sebe. 

Svi učesnici su dobili diplome i simbolične nagrade koje su ima dodijelile mr. Emina Vujinović-Mehremić i predsjednica Vijeća učenika, Amina Habibija.