Kako je to već tradicionalno, u Karađoz-begovoj medresi je i ove školske godine priređeno sijelo za doček učenika prvog razreda. Kao i prethodnih godina sijelo su organizovali maturanti i maturantice. Program pod nazivom „Dobrodošlica prvom razredu“ održan je u atriju Karađoz-begove medrese, 26. oktobra 2023. godine.

Maturanti i maturantice 379. generacije su kroz kur'anske poruke, ilahije i kaside, te maturantsku poruku dobrodošlice poželjeli hairli i uspješno školovanje novoj generaciji softa Karađoz-begove medrese, 382. po redu.

„Želimo vam srdačnu dobrodošlicu u Karađoz-begovu medresu, školu odgoja i znanja.  Neka vas vaša vjera vodi na ovom putu obrazovanja, neka vam je uvijek na umu da – što se više zalažete na tom putu, time ste sve bliže Gospodaru i Njegovu zadovoljstvu. Imajte na umu kur'anski ajet:
I reci : ´Trudite se! Allah će trud vaš vidjeti, a i Poslanik Njegov i vjernici, i vi ćete biti vraćeni onome koji zna nevidljivi i vidljivi svijet, pa će vas o onome što ste radili obavijestiti'.”

Tokom programa su, u vidu prezentacije, predstavljeni učenici i učenice prvog razreda, te su se na taj način stariji učenici, ali i profesori i odgajatelji mogli upoznati sa novom generacijom softa. 
Nova generacija softa darovana je i određenim poklonima.  

Nakon ofijcijelnog dijela programa, druženje maturanata i maturantica sa učenicima i učenicama prvog razreda nastavljeno je uz učenje ilahija, razgovor,i poslastice.