U periodu 16-20. oktobra 2023. godine realizovan je projekat razmjene učenika između Karađoz-begove medrese i Medrese „Osman-efendija Redžović“.  
U navedenom periodu po sedam učenika i učenica obje medrese je boravilo u Mostaru, odnosno Visokom, te su imali priliku vidjeti kako se nastavni i odgojni proces realizuje u drugoj medresi.

Tokom boravka u Mostaru, odnosno u Visokom, učenici i učenice obje medrese su se upoznali i sa historijskim znamenitostima tih krajeva, te obišli mnogobrojna mjesta i značajne institucije. Tako su pored redovne nastave imali i terensku nastavu, ali i druženja sa učenicima/domaćinima medrese u kojoj su boravili. 

Naši učenici i učenice su tokom boravka u drugoj medresi, posjetili određene znamenitosti Visokog, kao i Sarajeva.

Učenici iz Visokog posjetili su Mostar i Blagaj, te druga hercegovačka mjesta, upoznavši se sa najznačajnijim znamenitostima tih gradova. 

Učenicima i učenicama obje medrese priređeni su i prijemi kod direktora, profesora hafiza Aida Tuleka i profesora Dženana Handžića, a sa realizovane razmjene učenici i učenice nose prelijepe uspomene.

Završnog dana ove razmjene učenicima obje medrese su uručene određene hedije, koje će ostat kao sjećanje na lijepa druženja i nova stečena prijateljstva tokom medresanskog školovanja. 
Zahvaljujemo našim vrijednim profesorima, odgajateljima i učenicima domaćinima koji su se istinski potrudili da i ovogodišnja razmjena učenika bude realizovana najbolje što može!

Foto: Abdullah Huremović