U džematu Malo Polje, Medžlisa Islamske zajednice Mostar, priređen je mevludski program, a kojim se podsjetilo na ličnost i misiju Poslanika, a.s.
Program je održan u četvrtak, 12. oktobra 2023. godine, a otpočeo je učenjem odlomka Časnog Kur'ana, te obraćanjem Muhamed-efendije Crnomerovića, imama, hatiba i muallima džemata Malo Polje i diplomanta Karađoz-begove medrese. 

Muhamed-efendija je izrazio dobrodošlicu na mevludsku svečanost svim prisutnima, nakon čega su mevludske spjevove, ilahije i kaside učili članovi Hora Karađoz-begove medrese.

Oni su svojim interpretacijama probudili i ojačali ljubav prema Poslaniku, a.s., u srcima svih prisutnih, dok je to učinio, kroz vazi-nasihat, profesor Ahmed-efendija Ćorajević, hatib u džamiji Ali-paše Rizvanbegovića i diplomant naše škole. 

On se u svom obraćanju posebno osvrnuo na šefa'at Poslanika, a.s., koji je obećao svojim sljedbenicima, ali i načine na koje zauzimanje Poslanika, a.s., za nas možemo zaslužiti.

Mevludski program u džematu Malo Polje bio je još jedan od sadržaja manifestacije „Uzor si mi, Poslaniče“. 

Foto: Medžida Pehilj