U okviru rebiu-l-evvelskih nastupa, Hor Karađoz-begove medrese je u srijedu, 27. septembra 2023. godine,  zabilježio nastup u džematu Blagaj, odnosno u Sultan Selimovoj džamiji. 

Mevludski program održan je nakon akšam-namaza, a nakon učenja odlomka Časnog Kur’ana, prisutnim džematlijama obratio se Hišam-efendija Hafizović, imam džemata domaćina svečanosti.  

Efendija Hafizović je izrazio dobrodošlicu na mevludsku svečanost svima onima koji su se ove rebiu-l-evvelske noći okupili, kako bi učenjem salavata, tekbira, mevluda, ilahija i kasida, iskazali ljubav prema Poslaniku, a.s. 

“Večeras smo se okupili u džamiji koja je prebacila pola milenijuma. U tih preko pola milenijuma, prema dostupnim podacima, u njoj se ibadet činio, zikrilo se, učili salavati… Mi smo se, evo, okupili, da se u ovoj rebiu-l-evvelskoj noći sjetimo Poslanika, a.s., ali i kur’anskog ajeta u kojem stoji da je Poslanik, a.s., najljepše ćudi. Nama je Poslanik, a.s., poslan kao učitelj, kao onaj koji nas podučava, kao onaj koji podučava Objavi” – rekao je efendija Hafizović.

Izvođenjem ilahija i kasida, mevludskih spjevova, tekbira i salavata prisutne su ozarili članovi i članice Hora Karađoz-begove medrese. Oni su svojim interpretacijama probudili u srcima prisutnih dodatnu ljubav prema Poslaniku, a.s. 

Vazi-nasihat kazivao je profesor hafiz Aid Tulek, direktor Karađoz-begove medrese. 

“Muhammed, a.s., je poslan kao svjedok, kao onaj koji donosi radosne vijesti i kao onaj koji opominje. On je poslan kao onaj koji Allahu poziva. Samo na Allaha se trebamo osloniti i slijediti Poslanika, a.s. Naša budućnost u ovoj zemlji i naše vrijednosti, nakon Allaha Uzvišenog, zavise od nas samih. Jer, i u najtežim trenucima kada smo bili i kada smo pomagali jedni drugima, Allah, dž.š., je uz nas bio i spuštao na nas svoju milost. To je ono što nam poručuje Uzvišeni – da se u ime Allaha borimo i trudimo, i onda će nam samo On biti dovoljan. To je poruka i našeg plemenitog Poslanika, a.s., koji se tokom svog života istinski oslanjao na Allaha i tome podučavao i na to podsticao svoje ashabe” – kazao je direktor Tulek. 

Nakon nastupa u Blagaju, Hor Karađoz-begove medrese nastavlja svoje rebiu-l-evvelske nastupe, a u okviru kojih će obići gotovo sve medžlise Muftijstva mostarskog. 

Foto: Mirza Garib