U sklopu odgojnog rada sa svojim razrednim odgajateljima, profesorima Saudinom Šehić-Tulek i  Meadinom Mrndžićem,  učenici  drugog razreda ili 381. generacije Karađoz-begove medrese sproveli su akciju kojom su na poseban način obilježili mjesec rebiu-l-evvel 1445. hidžretske godine.

Akcijom „Muhammed, a.s., je milost svima“ željeli su podsjetiti na djelo i misiju Allahovog miljenika – Muhammeda, a.s., koji je poslan kao milost svim svjetovima.

Učenici su pripremili određene hadise Allahovog Poslanika, a.s., i poslastice, te su njima obradovali sve profesore Karađoz-begove medrese, ali i druge uposlene u našoj školi, kao sve učenike i učenice. Svi su se posebno radovali hadisu koji će im kao poruka doći u poklonu namijenjenom upravo njima. 

U sklopu akcije, na oglasnim tablama svih učionica postavili su određenu poruku „U mjesecu rođenja Allahovog poslanika, neka ti praksa bude salavat na Njegovog miljenika“.
U sklopu poruke stoji i kur'anski ajet: „Allah i meleki Njegovi blagosilju  Vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu selam“ – podsjećajući tako sve na snažan i jasan sadržaj pomenutog ajeta.

Inače, ovo je nastavak rebiu-l-evvelskih aktivnosti i akcija koje su i prethodne generacije istih razrednih odgajatelja realizovale sve četiri godine tokom svog medresanskog školovanja, od 2014. godine, pa do danas.