Danas je, 5. augusta 2023. godine, na lokalitetu planinskog izletišta Rujište kod Mostara upriličena promocija edukativno-informativne table i drugih aktivnosti projekta „Glas endema u pomoć“, a koji su realizirali učenici Karađoz-begove medrese pod mentorstvom profesora dr. Aldina Boškaila.

Zahvaljujući ovom projektu posjetioci poznatog turističkog izletišta Rujište u Mostaru moći će se, putem dvojezične info-table, upoznati s biološkom raznolikošću ovog prostora, te dragocjenim informacijama o zaštićenim endemičnim vrstama biljaka koje su izložene uništavanju. 
Također, mladi su ranije organizirali izložbe, predavanja, te objavili i podijelili posebnu brošuru educirajući građane o ovim vrstama, njihovoj važnosti za životnu sredinu i ekosistem. Sve ove aktivnosti imaju edukativno-informativni cilj - zaštita endemičnih biljnih vrsta koje ujedno mogu postati i važan dio turističke ponude Grada Mostara. 

„Generalni cilj našeg projekta jeste očuvanje endemskih vrsta na području Mostara. Samim postavljanjem edukativne table želimo educirati i informisati građane o ovim vrstama koje su naše pravo bogatstvo“ - kazala je Azra Lizde, članica projektnog tima.

Ovaj projekat može biti podsticajan primjer drugima u našem društvu i poruka da mladima treba pružiti šansu  kako bi pokrenuli važne promjene u svojim lokalnim zajednicama. „Glas endema u pomoć“ implementiran je u okviru projekta My Green Network koji realizira Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini uz podršku Ureda Evropske unije u Bosni i Hercegovini.

„Dobili smo priliku s ostalim školama u Bosni i Hercegovini da pokažemo sve što smo naučili na prethodnim edukacijama i da mi kao mlade osobe učinimo taj prvi korak u očuvanju naše prirode i osvješćivanju naših građana“ - pojasnila je učenica Amina Šuta.

Projekat My Green Network se snažno oslanja na rezultate prethodnog projekta My Green Deal iz 2021. godine, a ima za cilj uspostavljanje mreže koja povezuje mlade u jednu platformu koja će provoditi ciljane aktivnosti usmjerene ka ublažavanju klimatskih promjena shodno ideji i politici Evropskog zelenog plana (Green Deal). Mladi iz šest bosanskohercegovačkih medresa su u okviru projekta My Green Network prisustvovali predavanjima i radionicama, te imali priliku da osmisle i implementiraju osam projekata manjeg obima u svojim lokalnim zajednicama.

E. Subašić