U okviru projekta "My Green Network", bosanskohercegovačke medrese provode projekte manjeg obima u svojim lokalnim zajednicama, a koji su vezani za promoviranje Zelene agende. Projektni tim Karađoz-begove medrese iz Mostara broji 7 članova i već aktivno radi na projektu “Glas endema u pomoć". Tim čine mladi i educirani učenici koji u saradnji sa dr. sci. Aldinom Boškailom rade na realizaciji ovog projekta.

U prethodnom periodu realizovana su terenska istraživanja na području šire okoline Rujište, s ciljem identificiranja endemičnih biljnih vrsta. Evidentno je da se te vrste stalno uništavaju, te da ljudi malo znaju o njihovim vrijednostima i značaju. Kako kažu, to ih je podstaklo da pokrenu projekat kroz koji će se izvršit edukacija i postavljanje edukativno-informativne table o endemičnim biljnim vrstama na području Rujišta.

Važnost samog projekta ogleda se u očuvanju endemskih vrsta i povećanju njihove populacije, a sami cilj jeste buđenje svijesti kod ljudi kada je u pitanju briga i očuvanje prirode.

Tim očekuje da ovaj projekat bude dobro prihvaćen, te da stanovnici grada Mostara, zajedno sa turistima gledaju drugačije na endemične vrste, paze na njih i posvećuju im pažnju.
Ovi mladi ljudi žele da nam ukažu na jedno od mnogobrojnih bogatstava naše domovine, na koja često zaboravimo, a naša dužnost je upravo briga o njima. 

Projekat "My Green Network" provodi Uprava za vanjske poslove i dijasporu i Uprava za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske Zajednice Bosne i Hercegovine, a podržan je od strane Ureda EU u Bosni i Hercegovini.