U Sarajevu je, 22. juna 2023. godine, doktorsku disertaciju uspješno odbranio magistar Aldin Boškailo, profesor Biologije u Karađoz-begovoj medresi. 

Aldin Boškailo rođen je u Čapljini. Akademske 2006/2007. godine upisao je Nastavnički fakultet – Odsjek za biologiju, na Univerzitetu “Džemal Bijedić“ u Mostaru. Diplomirao je 2010. godine i odmah upisao magistarski studij kojeg je završio 2012. godine, sa prosječnom ocjenom 9,56. 
U dosadašnjem periodu učestvovao je na više domaćih i stranih naučnih i stručnih kongresa, gdje je stekao veliko iskustvo.

Do sada je kao autor i koautor objavio ukupno 18 knjiga i skripti, 51 naučni i stručni rad, 7 edukativnih postera, 1 edukativni film, 5 edukativnih radio-emisija, održao 3 edukativne izložbe. Također, učestvovao je u izradi značajnog broja projekata, te je održao i nekoliko javnih predavanja (preko 10 javnih predavanja), član je redakcijskog odbora i recenzent u većem broju naučnih časopisa.

Popularizator je nauke, aktivan u javnom i društvenom životu šire zajednice. Naučna djelatnost se odvija u podizanju kvaliteta nastave kroz praćenje najsavremenijih metoda po evropskim i svjetskim standardima. Uža naučna oblast je botanika i ekologija. U metodološkom pogledu djelatnost je vezana uz numeričku taksonomiju i primjenu multivarijatne statistike, primjenu geografskog informacijskog sistema i razvoj baza podataka. Poseban dio istraživanja odnosi se na biogeografske fenomene primjenom GIS-a i prostornu razdiobu biodiverziteta, od priloga poznavanju rasprostranjenosti pojedinih vrsta, do utvrđivanja globalne razdiobe biodiverziteta i prostornih faktora koji na istu utječu.

Kao najvrednije publikacije u njegovom dosadašnjem radu ističu se Crvena lista vaskularne flore Federacije Bosne i Hercegovine, koja je publikovana 2013. godine, te Invazivne vrste Federacije Bosne i Hercegovine, koja je publikovana 2019. godine. Najznačajniji naučni doprinos je otkriće tri nove vrste vaskularne flore za Bosnu i Hercegovinu. 

Doktorirao je na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Odsjek Biologija, smjer Ekologija, prosječnom ocjenom 10,00.

Nakon naše kolegice dr. Sanje Bajgorić, profesorice Tjelesnog i zdravstvenog odgoja, drugi je doktor nauka u našem kolektivu. Čestitamo mu na ovom velikom uspjehu!