Tokom nastavne 2022/2023. godine u Mostaru je, za učenike osnovnih i srednjih škola Hercegovačko-neretvanskog kantona, te studente Univerziteta „Džemal Bijedić“ bio organizovan Čitalački izazov „Čitam, dakle, mislim“. 

Organizatori ovog projekta bili su Kulturni centar „Kralj Fahd“ – Ogranak Mostar, Ministarstvo, obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona, Pedagoški zavod Mostar i Medžlis Islamske zajednice Mostar.

Učenici osnovnih i srednjih škola su tokom Čitalačkog izazova trebali pročitati određene knjige (po 4 knjige u 3 kruga), te na zadane teme napisati eseje, a sve to pod mentorstvom svojih profesora Bosanskog jezika i književnosti. 

Karađoz-begovu medresu su na ovom takmičenju predstavljali: Azra Lizde (3. razred) – mentor mr. Harun Macić, Iman Demić (2. razred) – mentor mr. Lejla Mušić i Denis Čubrilo (1. razred) – mentor profesor Meadin Mrndžić. 

Čitalački izazov je trajao od mjeseca novembra do mjeseca juna, a danas su, 21. juna 2023. godine, proglašeni pobjednici. Tako je u prostorijama Kulturnog centra „Kralj Fahd“ – Ogranak Mostar organizovana svečanost na kojoj su uručene zahvalnice i nagrade svim učesnicima, pobjednicima takmičenja, najboljim mentorima i školama. 

Nagrada za 3. mjesto pripala je Karađoz-begovoj medresi, učeniku Denisu Čubrilu i njegovom mentoru, profesoru Meadinu Mrndžiću. 

Pored ove nagrade, naša diplomantica, a danas noćna odgajateljia u Karađoz-begovoj medresi, Šehida Bašić, studentica Fakulteta informacijskih tehnologija, u kategoriji studenata osvojila je 1. mjesto, a nagrada joj je pripala jer je u određenom vremenskom periodu pročitala najviše knjiga, njih 36, od svih prijavljenih takmičara. 

Čestitamo našem Denisu i Šehidi na osvojenim nagradama!