U sklopu tradicionalne manifestacije „Dani Karađoz-begove medrese“ priređen je još jedan sadržaj i to u četvrtak, 1. juna 2023. godine. Naime, u Karađoz-begovoj džamiji je, nakon akšam-namaza, poklonjena hatma pred dušu vakifa Karađoz-bega, te drugih vakifa koji su pomogli izgradnju nove zgrade Medrese u Sjevernom logoru, a koji više nisu među živima.

Hatma-dovom su se maturanti i maturantice 378. generacije prisjetili i umrlih profesora i diplomanata Karađoz-begove medrese. Oni su proučili kraća kur'anska sureta, prisjetivši se svih onih koji su svojim sredstvima, radom i ulaganjem doprinijeli djelovanju Karađoz-begove medrese u Mostaru, da bi hatma-dovu proučio profesor hafiz Aid Tulek, direktor Karađoz-begove medrese. 

Na početku programa prisutnim džematlijama riječi dobrodošlice iskazao je hafiz Jusuf-efendija Bećoja, imam, hatib i muallim Karađoz-begove džamije i diplomant naše škole, a vazi-nasihat održao je profesor Smajo Čolaković, dugogodišnji profesor u Karađoz-begovoj medresi. 

„Neka ovo bude sjećanje na velikog vakifa Karađoz-bega, ali i sve naše vakife koji su pomogli izgradnju nove zgrade Karađoz-begove medrese u Sjevernom logoru, a koji su u međuvremenu preselili na bolji svijet. Ovom prilikom svih njih se sa dužnim poštovanjem sjećamo. Mi se večeras ovim programom vraćamo na početak i sjećamo našeg plemenitog Karađoz-bega, kada je on kao najveći vakif Hercegovine izgradio 1557. godine ovu džamiju i pored nje medresu. To znači da ibadet i nauka idu ruku pod ruku. Ibadet i nauka idu skupa. Oni se ne mogu razdvajati u islamu. Svi naši vakifi su, uz svoje džamije, gradili i medrese. Naši vakifi su sigurno bili dalekosežnih pogleda. Oni su bili vizionari svog vremena. Ispravno su i u praksi primjenjivali kur'anske ajete i hadise Božijeg Poslanika“ – rekao je, tokom svog obraćanja, profesor Čolaković. 

Manifestacija „Dani Karađoz-begove medrese“ nastavlja se Maturantskim defileom Mostarom (petak, 2. juni 2023. godine, relacija: Lučki most – Stari most – Fejićeva ulica – Musalla, 18 sati), a završava Svečanom akademijom 378. generacije koja će biti održana u subotu, 3. juna 2023. godine, u Sportskoj sali USRC „Midhad Hujdur Hujka“ sa početkom u 14 sati. 

Foto: Ahmed Šošić