Karađoz-begova medresa je ove godine priredila manifestaciju „Vikend u Karađoz-begovoj medresi“ po deseti jubilarni put. Manifestacija je okupila učenike završnih razreda osnovnih škola Hercegovačko-neretvanskog, ali i drugih kantona. Cilj manifestacije je da se učenici devetih razreda osnovnih škola upoznaju sa radom i djelovanjem Karađoz-begove medrese i da uvide da im je Medresa blizu, a nikako daleka i strana.

Ovogodišnja manifestacija okupila je oko sedamdeset učesnika koji su u toku dana vikenda, 6. i 7. maja 2023. godine,  u Karađoz-begovoj medresi prošli određene radionice i sadržaje koje su im organizatori ponudili. Bili su to edukativni, vjerski, kulturni i drugi sadržaji, u kojima su učesnici manifestacije istinski uživali, kako su i sami istakli u evaluacijskim listovima.

Učesnici su se imali priliku upoznati i sa učenicima Medrese – maturantima  maturanticama 378. generacije, ali i mlađim učenicima koji su im bili domaćini, a koji su vrijedno radili da svaki trenutak njihovog boravka u Karađoz-begovoj medresi protekne u lijepoj i ugodnoj atmosferi.

Manifestaciju „Vikend u karađoz-begovoj medresi“ zvanično je proglasio otvorenom prof. hfz. Aid Tulek, direktor Karađoz-begove medrese, a poruku učesnicima iskazala je Amna Hrnjica, predsjednica Vijeća učenika.

Kroz radionicu upoznavanja, koju su vodile profesorice Saudina Šehić-Tulek i Ilhama Puce-Hondo, eksperimente iz hemije u realizaciji profesorice Emine Vujinović-Mehremić, Access radionicu sa profesoricom Merjem Muratović-Šuta, sportske aktivnosti sa profesorom Ernadom Čajdinom, predstavljanje NPP-a od strane profesora Lejle Boškailo, Meadina Mrndžića i Emine Vujinović-Mehremi, te predstavljanja vannastavnih aktivnosti, takmičenja, nagrada, stipendija, putovanja o kojima su govorili učenici Medrese -  učesnici su imali priliku spoznati šta Karađoz-begova medresa znači za njene učenike, diplomante, društvo i zajednicu u cjelini, ali i šta može predstavljati njima, ako po završetku osnovnog školovanja njihov izbor kao srednjoškolski put upravo bude ova – najstarija odgojno-obrazovna institucija u Hercegovini.

U večernjim satima učesnici su, predvođeni profesorima Elmedinom Ljevom i Saudinom Husić-Ćenan, upoznali znamenitosti Mostara, te prošetali gradom na Neretvi. Uz to su posjetili i Spomen-sobu agresije na Mostar, gdje im je domaćin bio gospodin Dževad Pašić, predsjednik Udruženja građana „Sinovi Mahale“. 

U jutarnjim nedjeljnim satima učesnici “Vikenda u Karađoz-begovoj medresi” imali su priliku družiti se sa istaknutim diplomantima naše škole. Tako su tokom jednosatnog druženja slušali kazivanja o Medresi, medresanskim i postmedresanskim uspjesima i projektima diplomanata: Benjamina Hasića, Lejle Mujakić, Omera Avdića, hafize Ajle Tipure, Jasmine Vežić i Jusufa Mičijevića. 

Nakon druženja sa diplomantima Medrese, učesnici manifestacije mogli su uživati u Koncertu medresanskih ilahija i kasida, koji je održao Hor Karađoz-begove medrese. Tom prilikom Medresa je ovogodišnjim maturantima i maturanticama koji su četiri godine bili članovi Hora Karađoz-begove medrese uručila određene poklone kao znak zahvalnosti. Poklone su, za nesebičan doprinos radu našeg hora i predstavljanju Medrese u javnosti, dobili: Sara Đulić, Edina Mujić, Dželila Jugo, Bakir Đonlagić, Vedad Kadić, Salem Memić, Emir Drežnjak i Ensar Hrnjica.

Manifestacija je završena uručivanjem zahvalnica učesnicima manifestacije. Manifestacija je uspješno realizovana zahvaljujući vjeroučiteljima, imamima i muallimima samih učesnika, te direktorima osnovnih škola, koji su se angažovali oko odabira svojih učenika. 

Veliki doprinos realizaciji svih sadržaja dali su članovi Organizacionog odbora “Vikenda u Karađoz-begovoj medresi” – profesori i odgajatelji, te maturanti i maturantice 378. generacije Karađoz-begove medrese, kao i učenici trećeg, drugog i prvog razreda. 

Foto: Ahmed Šošić, Medžida Pehilj, Salem Memić