U petak je, 7. aprila 2023. godine, profesor hafiz Aid Tulek, direktor Karađoz-begove medrese, posjetio Medžlis Islamske zajednice Konjic.
Tokom posjete Konjicu, direktor Medrese se susreo sa Refik-efendijom Delićem, glavnim imamom Medžlisa Islamske zajednice Konjic i Jasminom Drpljaninom, sekretarom Medžlisa, te sa Ensar-efendijom Zalihićem, imamom, hatibom i muallimom Gradske džamije u Konjicu. 

Direktor Tulek je u Gradskoj džamiji predvodio džuma-namaz i održao džumansku hutbu. U ramazanskoj hutbi govorio je o porukama bitke na Bedru, tog najpresudnijeg događaja za muslimane i islam općenito. Bitka na Bedru je najznačajnije bitka u povijesti islama i bitka koja je otvorila vrata širenju islama i opstanku muslimana.    

Ovo je treća džumanska posjeta direktora Karađoz-begove medrese jednom medžlisu na području Muftijstva mostarskog, a koja je realizovana tokom ovog mubarek mjeseca.