Karađoz-begova medresa je u utorak, 4. aprila 2023. godine, organizovala iftar za svoje učenike. Zajednički iftar organizovan je u restoranu Medrese, a prisustvovali su mu učenici koji žive u Mostaru i njegovoj neposrednoj blizini. 
Medresa je ovim iftarom nastavila tradiciju zajedničkih iftara koje je organizovala i proteklih godina. 

Ovakvim činom Karađoz-begova medresa ukazuje poštovanje svojim učenicima i cijeni činjenicu da se školuju u najstarijoj odgojno-obrazovnoj instituciji u Hercegovini, a drugoj po starini u Bosni i Hercegovini, te da daju doprinos svojim angažmanom na mnogim poljima i u hairli projektima. 

Iftaru su prisustvovali i članovi Info-servisa za mlade – Mreže mladih Medžlisa Islamske zajednice Mostar, na čelu sa rukovodiocem Nedim-efendijom Hondom. 

Riječi dobrodošlice na zajednički iftar izrazio je profesor Meadin Mrndžić, prenijevši selame menadžmenta Medrese i istakavši kako će Medresa i u narednim godinama biti na tragu ovakvih zajedničkih okupljanja i projekata koji su podrška mladima u njihovim izrastanju, školovanju i djelovanju na polju dobra. 

Riječi zahvalnosti što su dio zajedničkog iftara u Karađoz-begovoj medresi, u ime članova Info-servisa za mlade, prenio je njihov rukovodilac Nedim-efendija Hondo, inače diplomant Medrese. 

Zajednički iftar otpočeo je učenjem ezana od strane maturanta Bakira Rahimića, da bi se nastavio ašaretom maturanta Hanana Hujića, te kasidom „Ahmede, Muhammede“ u interpretaciji maturantica Edine Mujić i Dželile Jugo. Druženje je završeno zajedničkim klanjanjem akšam-namaza u atriju Karađoz-begove medrese.