Profesori Karađoz-begove medrese su u ponedjeljak, 3. aprila 2023. godine, posjetili Medžlis Islamske zajednice Konjic. Posjete su realizovane u sklopu ramazanskih aktivnosti Karađoz-begove medrese.
Najprije je održan sastanak sa vjeroučiteljima osnovnih škola iz Konjica, na kojem je razgovarano o radu i aktivnostima Medrese, te predstojećim projektima koje će najstarija odgojno-obrazovna institucija u Hercegovini realizovat u narednom periodu. 

Riječi dobrodošlice na samom početku susreta iskazao je Refik-efendija Delić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Konjic. 

„Drago mi je da već drugu godinu zaredom imamo ovaj zajednički susret, da imamo ovaj zajednički iftar, a što je vrlo važno, kako bismo zajednički radili na projektima koji su bitni za nas kao kolektiv, kao zajednicu ovdje na prostoru Hercegovine i da razgovaramo o tim važnim temama za nas. A važna tema za nas jeste Karađoz-begova medresa i naša saradnja na ovim poljima – imami, vjeroučitelji, profesori Medrese“ – rekao je efendija Delić. 

U ime gostiju iz Mostara obratili su se profesori: Suad Mujakić, Harisa Ćukle i Meadin Mrndžić. 
Oni su govorili o projektima koje su zajednički realizovali u proteklom periodu sa vjeroučiteljima osnovnih škola iz Konjica, kao i sa Medžlisom Islamske zajednice Konjic. 

Posljednji realizovani projekat je Predramazanski koncert na kojem je učestvovao i Hor Karađoz-begove medrese, a što je rezultiralo odličnim programom koji je pripremio Aktiv vjeroučitelja, na čemu su se predstavnici naše škole posebno zahvalili.
Govorilo se i o samom upisu nove generacije softa u Karađoz-begovu medresu, kao i oblicima prezentacije Medrese u javnosti na području Konjica.

Nakon određenih izlaganja i obraćanja tokom sastanka, razvila se i plodna diskusija, koja je iznjedrila neke nove ideje, a koje će zajedničkim snagama vjeroučitelji sa područja Konjica i profesori Medrese i realizovati, na obostrano zadovoljstvo.

Poslije zajedničkog iftara, profesori Medrese su posjetili konjičke džemate, te održali ramazanske vazove.
Tako je profesor Šefko Tinjak posjetio džemat Podorašac, profesor kurra-hafiz Armin Abaza džemat Glavičine, profesor Suad Mujakić džemat Gradske džamije, profesor Muhamed Purišević džemat Repovačke džamije, profesor Smajo Čolaković džemat Vardačke džamije, profesor hafiz Emin Tucović džemat Tekijske džamije, dok je profesor Meadin Mrndžić posjetio džemat Gornje Polje. 

Zahvaljujemo Medžlisu Islamske zajednice Konjic na gostoprimstvu, kao i konjičkim vjeroučiteljima, te na dugogodišnjoj, plodnoj i korisnoj, saradnji koju ostvaruju sa Karađoz-begovom medresom!