U srijedu je, 22. februara 2023. godine, povodom obilježavanja Međunarodnog dana maternjeg jezika, u Karađoz-begovoj medresi održana tribina “S Bošnjani bosanski govoriti”. Naša škola toliko pažnje posvećuje ovom datumu da ga je uvrstila u manifestaciju “Dani Karađoz-begove medrese”, a u sklopu ispraćaja svojih maturanata i maturantica.

 Da podsjetimo, Generalna skupština UNESCO proklamirala je 1999. godine Dan maternjeg jezika, kao sjećanje na studente koji su 21. februara 1952. godine ubijeni u Daki u Istočnom Pakistanu (Bangladešu), jer su tražili da njihov maternji jezik bude proglašen za zvanični. Razlog više i nama da obilježavamo ovaj datum i naglašavamo ovaj povod jer u velikom dijelu naše zemlje 30 godina od agresije djeci je onemogućeno da u školi uče svoj jezik.

Jezici nisu samo vitalan dio civilizacijskoga kulturnog naslijeđa, već i nezamjenjivi izraz ljudske kreativnosti i veličanstvene različitosti, što u svakom slučaju naša književnost potvrđuje, a posebno naš književni jug. To je naravno, prepoznao naš Institut za jezik organizacijom Susreta bosnista,  zatim Simpozija o bosanskom jeziku u Mostaru, a na svaki  poziv iz Karađoz-begove medrese nas obraduju svojim dolaskom.

Gosti predavači bili su dr. Alen Kalajdžija, naučni savjetnik Instituta za jezik UNSA i dr. Jasmin Hodžić, viši naučni saradnik i direktor Instituta za jezik.

Profesor Hodžić je govorio o kontinuitetu nastave na bosanskom jeziku, integrirajućim, ali i dezintegrirajućim modelima  nastavnog procesa u Bosni i Hercegovini. Pojasnio je poslovicu “S Bošnjani bosanski govoriti”, koja se nalazi u rukopisnoj zbirci “Proričja slovinska” nastala 1697. Ovaj rukopis osim Đure Daničića koristio je i Vuk Karadžić.

Profesor Kalajdžija je govorio o vrijednosti naše epske poezije i našem zanemarivanju hiljadugodišnje guslarske tradicije. Odnos prema ovoj tradiciji je od velikog značaja za njegovanje osjećaja pripadnosti kolektivitetu,   a samim tim i državi Bosni i Hercegovini. Vrijednost ove tribina je i činjenica da su predavči uključili učenike u svoje predavanje, na način da su postavljali pitanja i iznosili  interesantna promišljanja na postavljenu temu.

Moderator ove tribine je bio mr. Harun Macić, profesor bosanskog jezika i književnosti u Karađoz-begovoj medresi.