U petak je, 3. februara 2023. godine, priređen prijem za učenike i profesore koji su Karađoz-begovu medresu predstavljali na Takmičenju „Pod nebom vedre vjere – islam i Evropa u iskustvu Bosne“. 

Prijem je organizovao profesor hafiz Aid Tulek, direktor Karađoz-begove medrese, u divanhani škole. Direktor Medrese je iskoristio priliku, te uručio priznanja profesorima Elmedinu Ljevi i Šefki Tinjaku, a koji su učenike pripremali za Takmičenje koje je organizovao Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, odnosno Uprava za nauku i obrazovanje. 

Diplome je profesor Tulek uručio i najuspješnijim takmičarima iz Karađoz-begove medrese, a koji su ostvarili najbolje rezultate na Takmičenju. Diplome je uručio maturantima Ismiru Topaloviću i Ibrahimu Čustoviću, koji su od organizatora dobili kao nagradu putovanje u Tursku, odnosno 500 KM.

Direktor naše škole je zahvalio svim učenicima koji su predstavljali Karađoz-begovu medresu na Takmičenju „Pod nebom vedre vjere – islam i Evropa u iskustvu Bosne“, te njihovim mentorima.