Karađoz-begova medresa i Kulturni centar „Kralj Fahd“ iza sebe imaju dugododišnju saradnju i mnoštvo zajednički realizovanih projekata. Jedan od projekata realizovali su i proteklih dana, tačnije u utorak, 13. decembra 2022. godine.

Naime, u prostorijama Karađoz-begove medrese je održano svečano uručivanje uređaja -  LED plazme i Raspberry PI, te potpisivanje ugovora između dvije navedene institucije. Ugovor su potpisali profesor hafiz Aid Tulek, direktor Karađoz-begove medrese i Abdullah Musa, direktor Kulturnog centra „Kralj Fahd“.  

Karađoz-begova medresa je pripremila projekat za potrebe unapređenja nastavnog procesa, ali i unapređenja mnogih drugih segmenata, sa naglaskom na popularizaciju arapskog jezika. Kako se već dugo godina u Medresi izučava arapski jezik i kroz kursnu nastavu, Kulturni centar „Kralj Fahd“ se odazvao projektu Medrese, te uručio Raspberry PI i LED plazmu koja je postavljena u atrij Medrese. 

Takvi  ekrani imaju mogućnost bežičnog upravljanja putem interneta, tako da predstavljaju idealno rješenje za brzi prijenos informacija prema ciljanoj publici, u ovom slučaju učenicima, osoblju i gostima škole. Upravljanje i promjena sadržaja moguća je bežično, putem računara ili pametnog telefona, a podržavaju slike, video, statične web stranice... Također pružaju mogućnost tempiranja vremena prikaza, te je u jednom prikazu moguće kreirati više različitih poruka.

Osim objavljivanja bitnih informacija vezanih za nastavni proces pravovremeno, ova platforma se može koristiti i za postavljanje motivirajućih poruka, fotografija i video zapisa za učenje arapskog jezika u sklopu kurseva koje nudi Kulturni Centar Kralj Fahd – Ogranak u Mostaru. 

Ovakvim projektima Karađoz-begova medresa prati savremena tehnološka dostignuća i radi na unapređenju djelovanja škole u više segmenata. Takvim koracima nastavit će i u narednom periodu. 

Potpisivanje ugovora za ovaj značajan projekat održano je u divanhani Karađoz-begove medrese, a pored direktorâ dviju institucija, prisustvovali su i mr. Suad Mujakić, pomoćnik direktora Medrese za internat i profesorica Saudina Husić-Ćenan, profesorica kursne nastave arapskog jezika u Karađoz-begovoj medresi i inicijator ovog značajnog projekta. 

Riječi zahvalnosti za realizaciju ovog projekta iskazali su maturanti Emrah Hadrović i Medina Kara, polaznici kursa arapskog jezika u Karađoz-begovoj medresi.