U Mostaru je prošle sedmice, tačnije 4-6. novembra 2022. godine, realizovana obuka za mlade Grada Mostara. Projekat “Misli, uči, odluči i poruči” baziran je na temelju mapiranja potreba mladih našeg grada, a te potrebe urađene su od strane predstavnika Vijeća mladih Grada Mostara i Udruženja za edukaciju i razvoj “Dignitet”. 

Projektom se radi na poboljšanju položaja mladih i daje doprinos jačanju vještina i kompetencija ključnih za što uspješnije integrisanje u društvenu zajednicu. 
Učesnicima ovog projekta, a kojih je bilo oko 30, pruža se prilika da upotpune svoje komunikacijske sposobnosti, sposobnosti kritičkog mišljenja i asertivnosti. 

Cilj projekta jeste kroz neformalno obrazovanje doprinijeti poboljšanju statusa mladih Grada Mostara u segmentu jačanja psihosocijalnih kompetencija ključnih za proces izgradnje ličnog identiteta mladih osoba.

Dio ovog projekta bili su predstavnici Vijeća učenika naše škole, kao i pojedini drugi učenici Karađoz-begove medrese.